Hoe om vir vrede te bid as jy angs beleef

Bid eendag op ’n keer Matt. 6:34 “Moet julle dus nie oor more bekommer nie, Want môre bting  sy eie bekommernis, Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie.”   Bid vir ‘n toename in vertroue Spr. 29:25 “As jy vir mense bang is, kan jy in n strik beland, maar as jy jou vertroue in die Here stel, is jy veilig.”   Bid vir krag Jes.41:10 “Moenie bang wees nie, Moenie bekommer wees nie, Ek is jou god. Ek hou jou vas, Met my eie hand red Ek jou.”   Bid vir die gawe van vriendelikheid Spr. 12:25 “Bekommernis […]


GEBED

Gebed is  ‘n eerlike gesprek wat jy met God voer, omrede jy Hom vertrou en Hom lief  het.   Jesus sê in: (Lukas 11:9-10) “En Ek sê vir julle: Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak”.   Gebede is die fondasie van jou Geestelike Lewe.


The Promise

The Promise! I have often wondered about the meaning of the word promise.  In my mind it meant an oath or that you give your word to do something or to commit to something. The amazing thing is that the word promise comes from the Latin word, promissum which means, to send before or to send forward. The Bible is full of promises that God has for us. The following 7 promises of God to man has great meaning for me personally and I hope in sharing it with you will have meaning for you as well. He has promised […]


The Spiritual Discipline of Telling Others

Telling others about Jesus is a key to grow your faith. Matt 28: 19-20 “Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age.” Tell other about Jesus by saying something like “let me tell you what Jesus did for me.” Don’t feel scary to tell about Jesus, as you speak the Holy Spirit will guide you. The way we act will allow others […]


The Spiritual Discipline of Worship

(Ps 100:2) “Worship the Lord with gladness; come before him with joyful songs.” Worshiping God means – “to fall down before” or “bow down before God”, to give “glory and honor” to God. Ways to worship the Lord: Singing, reading your Bible, clapping your hands, dancing, worship alone, worship with other believers. When we worship we prepare our hearts to glorify and honor God. Throughout the day we should seek moments and opportunity to worship God. It’s important to worship God in our hearts and in our minds. The next blog: The Spiritual Discipline of Telling Others.