Self Refleksie


Self-Reflection-postSelf refleksie

Maart is die tyd waar ons, onself voorberei vir die viering van die paastyd. Seker een van die mees belangrikste gebeure in die Christelike kalender. Dit is n tyd vir introspeksie en refleksie.

 

Wat is introspeksie of self refleksie?

Self-refleksie is in essensie:

Intentionele denke rakende jouself, jou gedrag, jou geloofs-oortuigings, besluite en keuses en die se gevolge. Sinonieme vir self-refleksie: Self-ondersoek, introspeksie .

Waarom is introspeksie belangrik vir n mens?

Die mate van self-insig wat n persoon bereik het n belangrike invloed op die vorming van hul self – ideal. Gereelde eerlike selfondersoek bevorder selfkennis en stimuleer innerlike verandering en ontwikkeling. 2 Kor 13:5 versoek ons tot: ondersoek julself of julle in die geloof is, stel julself op die proef

Dr W.A. Smit skryf: Intermenslike vervreemding het in die plek gekom van intermenslike gemeenskap.

Wat beteken die bogenoemde stelling?

Mense ervaar baie keer n innerlike stryd agv verliese, terleurstellings, verkeerde besluite, sonde ens en die stryd lei dan tot intermenslike vervreemding – hulle maak stellings soos “ek ken myself nie meer nie, ek het myself iewers langs die pad verloor, ek ervaar verwaring in my menswees”

Wat is die gevare van n beperkte self kennis?

Kom ons herhaal net weer: eerlike self refleksie lei tot gesonde self –kennis. Wanneer ons nie gereeld met introspeksie besig is nie gee dit aanleiding tot beperkte self insig en begrip en daarom stel ek dikwils vir myself n onrealistiese self-ideaal – wat ek nie kan bereik nie (I set myself up to fail) en die “mislukking” lei dan tot n negatiewe self beeld en verkleurde beeld van wie ek is. Vir die persoon begin die beloftes wat die Bybel oor hom/haar spreek nie sin maak nie en kan hulle dit nie as waarheid aanvaar nie.

Verduidelik die konsep dat die mens staan in verhouding tot homself?

Mense het n lewende en dinamiese verhouding met hom/haarself. Met ander woorde die verhouding met jou self is nooit staties nie – dit moet n konstante proses van vernuwing wees en self-refleksie is die eerste stap tot self-vernuwing.

Hoe kan self-kennis/reflesie jou help?

  • Dit bring insig rakende die individu se unieke wisselwerking tussen liggaam siel en gees
  • Verder verlig dit ook vir die individu die interkasie in hul siels dimensie (naamlik verstand – emosie en wil komponente)
  • Die invloed van hul unieke ervarings geskiedenis
  • Insig in jou kommunikasie styl, probleem oplossings styl, persoonlikheid, verhoudingstyle ens

 

Dr Lizette